Térkép


Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.


Nagyobb térképre váltás

Facebook

ISMERD MEG PEDAGÓGUSAINKAT
2021.04.19 13:33
BEMUTATKOZUNK

 

Fenyvesiné Huller Tímea

Intézményvezető

27 éve dolgozom a Kőbányai Gesztenye Óvodában, 8. éve intézményvezetőként. Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek egészséges, harmonikus, boldog és derűs légkörben töltsék óvodás éveiket. Magamtól és kollégáimtól is elvárom a megfelelő szakmai felkészültséget, mely alkalmassá tesz bennünket a pedagógusi pálya igényes műveléséhez. Vezetői hitvallásom alapját képezi a gyermekek feltétlen elfogadása és szeretete, mely már óvodapedagógusként is fontos volt számomra. Pályám kezdete óta törekszem a nevelést minél színvonalasabban és igényesebben végezni. A folyamatos megújulni tudás képessége, innováció jellemez. Pedagógiai munkám során az esztétikum, az igényesség meglétét szorgalmazom.

,,Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére.”

 

 

 

Berecz Julianna

Intézményvezető helyettes

Fejlesztőpedagógus

Berecz Julianna vagyok, fejlesztőpedagógus és az óvodánk intézményvezető helyettese.

Az óvodai fejlesztőmunkám legfontosabb feladata a későbbi tanulási problémák, tanulási zavarok megelőzése, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltérképezése, illetve a felmérések eredményeire épülő, egyéni szükségleteket figyelembe vevő részképesség zavarok, beilleszkedési- és magatartás zavarok hatékony terápiájának megvalósítása.                         

A fejlesztő foglalkozások egyénre szabott fejlesztési terv alapján, egyéni vagy kiscsoportos formában, játékos módszerekkel, gyakorlatokkal zajlanak. Munkámat nagyban segíti óvodapedagógusi, gyógypedagógusi végzettségem is.

Nagy hangsúly fektetek a szülőkkel való együttműködésre, kapcsolattartásra, hiszen az igazi fejlődésben - a rendszeres fejlesztő foglalkozásokon kívül - legnagyobb szerepe a család hozzáállásának és támogatásának van.

Boldog ember vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit szeretek.

 

A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.„

 

 

 

Anna néni (Dávid Anna)

Óvodapedagógus –Katica csoport

Immár 41 évvel ezelőtt választottam hivatásomnak a kisgyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztését, így iratkoztam be az Óvónőképző Szakközépiskolába majd a főiskolára. Jómagam mindig több mindenre nyitott, érdeklődő voltam. (természet, ének, mozgás, képzőművészet) Évek során a velem született adottságaimat, tapasztalataimat plusz ismeretekkel fejlesztettem, hogy minél több oldalról tudjam a rám bízott gyermekek képességeit fejleszteni, szélesíteni látókörüket. Környezettudatos óvodapedagógusként intézményünkbe, az iskolába készülő gyerekek részére tehetség műhelyt is vezetek.

 

"A kisgyermek, amit hall, elfelejti, amit lát is, már inkább megjegyzi, de amiben tevékeny, ő is részt vesz, az bizonyára bevésődik az emlékezetébe." (Kodály Zoltán)

 

 

 

Éva néni (Vadászné Grépály Éva)

Óvodapedagógus- Katica csoport

Ady Endre Petőfiről írt gondolatát a gyermekvilág dicséreteként is felfoghatjuk:

„Nincs is e joggal megbírálható teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma, mint a gyermek. A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz isten.”

Minden gyermek egy csoda! Mi felnőttek sokat tanulhatunk a gyermekektől. Bennük van a világ megismerése utáni vágy, a felfedezés öröme. Tele vannak hittel, reménnyel, szeretettel, elfogadással. Mernek álmodni, vannak világmegváltó gondolataik. Számukra nem ismert a lehetetlen, soha nem adják fel, nem érdekli őket mennyi időbe telik, nem érdekli őket mennyi munka van az álmok megvalósításában, mert számukra az nem munka, hanem játék. Nem érdekli a gyermekeket a külvilág véleménye, csak a saját maguk gondolata és a cél foglalkoztatja.

Korábban, egyik tanárom azt mondta, hogy pedagógiai munkánk során mindig úgy tekintsünk a ránk bízott gyermekekre, hogy a jövő társadalmát neveljük. Hiszem, hogy nekünk, pedagógusoknak komoly feladatunk és felelősségünk van a szülők mellett, hogy mennyire befogadó, érzelemgazdag, világra nyitott gyermekeket nevelünk. Ezt pedig nem lehet elég korán kezdeni. Ennek megfelelően kívánok a hívatásomnak eleget tenni.

 

 

 

Judit néni (Mihályi Judit)

Óvodapedagógus – Süni csoport

 

Mihályi Judit, óvodapedagógus vagyok, és gyakorló nagymama.                                                                                                      Közel 40 éve vagyok a pedagógus pályán. Kedvelt tevékenységeim közé tartozik a kézműveskedés, barkácsolás, és minden, ami a vizuális tevékenységgel kapcsolatos. Szeretem a változatos technikákat, és arra törekszem, hogy ezeket megismertessem a gyermekekkel is. Célom, hogy segítsem a rám bízott gyermekeket abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve megismerhessék önmagukat, és a környező világot. Fontosnak tartom, hogy szeressék és tiszteljék a társaikat, a felnőtteket, és szüleiket.  Arra törekszem, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában és minél több élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak. 

 

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”  (Mérei Ferenc)

 

 

 

Timi néni (Galszterné Bencsi Tímea)

Óvodapedagógus – Süni csoport

Galszterné Bencsi Tímea vagyok, óvodapedagógus, két gyermek édesanyja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvodapedagógus szakon szereztem pedagógusi diplomámat. 10 éve foglalkozom gyermekekkel, de ez az idő elegendő volt arra, hogy biztosan tudjam, óvodás gyermekek nevelésével, gondozásával szeretnék foglalkozni.

Hiszem, hogy a gyermekek szeretete és a feléjük irányuló türelem a legfontosabb dolgok a világon. Mindezek munkám alapját és lényegét jelentik.

Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

Szeretek itt dolgozni, mert a Kőbányai Gesztenye Óvoda rendkívül családias, jó a közösség, de ami a legfontosabb, hogy imádom a csoportomat!

 

 

 

Rita Néni  (Szivesi Rita)

Óvodapedagógus – Méhecske csoport

2003-ban végeztem a Kecskeméti Főiskolán óvodapedagógusi és tanítói szakon. 2013-ban költöztünk Budapestre, itt folytattam az óvodapedagógusi munkámat. A hagyományos nevelési elvek mellett előszeretettel alkalmazom az innovatív pedagógiai módszereket is. Szeretem a kihívásokat, fontosnak tartom a szakmai fejlődést a munkám során. Célom, a csoportomba járó gyermekek óvodai életébe egy általam is képviselt életvidám, mindenre nyitott, humorral teli szemléletmódot vinni.

Az óvodapedagógusi munkám mellett a legfontosabb, hogy egy életvidám, csodás kislány édesanyja vagyok.

 

“Csak attól tanulunk, akit szeretünk.”

 

 

 

Csilla néni (Szolyvay Csilla)

Óvodapedagógus – Méhecske csoport

Szolyvay Csilla vagyok, óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus. Jelenlegi tanulmányaim befejeztével szakvizsgázott fejlesztőpedagógussá szeretnék válni. 

Immáron 10. éve dolgozom elhivatott óvó-néniként.   Mindennapjaim során a meghitt, szeretetteljes légkör megteremtésére törekszem. Szeretem kiscsoportokban fejleszteni, magam köré „gyűjteni” a kicsiket, családias hangulatot teremteni. Hiszem, hogy ezek a pillanatok maradandóak, és hogy a szeretet minden bajra gyógyírt jelent. Igyekszem olyan bizalmas szeretetkapcsolatot kiépíteni, amelyben megnyugodhat minden rám bízott kisgyermek. Fontosnak tartom  talpraesett, önálló kisgyermekek nevelését, önbizalmuk és képességeik sokoldalú fejlesztését.

 

"Minden egyes gyermek egy csoda. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni.” (Böjte Csaba)

 

 

 

 Kati néni (Temesiné Gubacsi Katalin)

Óvodapedagógus - Pillangó csoport 

Óvodánk programjai, hagyományai közel állnak  hozzám.

Magán életemben is fontos számomra az egészséges életmód, a természet közelsége, környezetünk védelme, az emberek szeretete és tisztelete.

Munkám során fontosnak tartom a szeretetteljes légkör kialakítását, a rám bízott gyerekek képességeinek, adottságainak megfelelő fejlesztését.

Hiszem, hogy személyes példánkkal, kimondott szavainkkal formáljuk gyermekeink személyiségét.

Szeretek itt dolgozni, mert a légkör családias, kollégáim segítőkészek, támogatóak. Szeretek a gyerekekkel együtt tevékenykedni, játszani.

 

 

 

Brigi néni (Brigitta Maklné Mészáros)

Óvodapedagógus - Pillangó csoport

Az óvónői pályafutásomat közel 33 éve kezdtem el. Kőbányán születtem, itt is lakom és ismerem az itt élő emberek életkörülményeit. Nagyon szeretek a gyermekekkel foglalkozni, látni és megtapasztalni, ahogy az évek során fejlődnek, formálódnak. Fontos számomra a környezetvédelem, az állatok, a növények gondozása, a környezeti értékek megóvása. Szeretek kertészkedni, vizuális tevékenységek során együtt alkotni a gyerekekkel, fejleszteni a kézügyességüket. Mivel gyakorlatias ember vagyok, mindenre próbálok megoldást találni, és a gyerekeket is arra próbálom ösztönözni, hogy legyenek talpraesettek, álljanak ki magukért. Ügyelünk arra, hogy ez egy szeretetteljes, biztonságot adó, óvodai csoportban valósuljon meg.

 

 

 

Betti (Iski-Kozma Bettina)

Óvodapedagógus - Szivárvány csoport

2013-ban kezdtem pedagógiai pályám. Kezdetben, mint pedagógiai asszisztens majd 2015 óta, mint óvodapedagógus kísérhetem a gyermekek mindennapjait.
Fontos számomra, hogy a csoportban olyan szeretetteljes, nyugodt és elfogadó légkör vegye körbe a gyermekeket, ahol szabadon fedezhetik fel az őket körülvevő világot. Hiszem, hogy minden gyermek egy individuum és szárnyaik kibontakoztatásában mi felnőttek vagyunk a támogató, biztos háttér.

Munkám mellett kislányom segít nekem a gyermeki lélek mélyebb megismerésében és abban, hogy minden napom vidámsággal teljen.
Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán bővítem ismereteimet.
 

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
(Maria Montessori)

 

 

 

Kitti (Vajda Kitti)

Gyógypedagógus - Szivárvány csoport

Vajda Kitti vagyok autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányos gyógypedagógus. A szivárvány csoportban foglalkozom autizmusban érintett gyerekekkel. Jelenleg a BME-n tanulok számítógépes és kognitív idegtudományokat, annak érdekében, hogy még jobban megismerjem az autizmussal élő emberek gondolkodásmódját, hogy így minél hatékonyabban tudjam támogatni őket a mindennapokban. Különösen fontosnak tartom a szülőkkel való szoros kapcsolattartást, és az óvodapedagógusokkal való közös munkát. Célom, hogy a hozzánk járó gyerekeknek egyéni szükségleteik és igényeik mentén minél tartalmasabb és boldogabb óvodáskort biztosítsak, hogy az életükben egyre önállóbbak és sikeresebbek legyenek.

 

 

 

Bea (Szigyártó Bea)

Gyógypedagógus – Szivárvány csoport

Szigyártó Beáta vagyok látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozott pedagógiája szakirányú gyógypedagógus. Diplomámat 2016-ban szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 4,5 évig foglalkoztam óvodáskorú látássérült gyermekekkel. 2019 óta dolgozom a Kőbányai Gesztenye Óvodában autizmussal élő gyermekekkel. Folyamatosan képzem magam, hogy minél jobban megismerjem az ő világukat. Célom, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve mindent megtegyek a gyermekek fejlődéséért. Fontosnak tartom, hogy csapatmunkában egymástól tanulva tudjuk a ránk bízott gyermekeket támogatni.

 

 

Csilla (Pálmai Csilla) 

Gyógypedagógus – Szivárvány csoport

 

Hamarosan :) 

 


 

Kapcsolat

Intézmény elérhetőségei:
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefon.: 261-8963, 4312-7371, Fax: 261-8963
Óvodavezető: Fenyvesiné Huller Tímea
E-mail: gesztenyeovi8(kukac)gmail.com

@ 2014 Budapest, X. kerületi Gesztenye Óvoda   |   All rights Reserved.